Actievoorwaarden Facebook-actie

1. Winacties worden uitgeschreven door Kleine geheimen van Winschoten gevestigd te Winschoten. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer is voldaan aan de gestelde voorwaarden op het bericht op Facebook, vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar, alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd.

10. Kleine geheimen van Winschoten kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Kleine geheimen van Winschoten voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Kleine geheimen van Winschoten.

17. Kleine geheimen van Winschoten handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Facebook staat los van deze actie en is dan ook niet aansprakelijk.

21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Kleine Geheimen van Winschoten, Langestraat 70, 9671PJ Winschoten. 0597-671152 óf info@kleinegeheimenvanwinschoten.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.